writer

เนื่องจากวันนี้ไปเดินเที่ยวในบอร์ด All-Final ฮะ ซึ่งเป็นบอร์ดที่มีนักเขียนฝีมือดีหลายคน ระหว่างที่ดูกระทู้ไปเรื่อย ๆ ก็เจอกระทู้เกี่ยวกับการประกวดทมยันติ อะวอร์ด จึงนำมาฝากกัน (หาเรื่องอัพบลอคนั่นเอง...)

 ขอบคุณ คุณ Zan~Naz แห่ง All-Final นะครับ~^^

ที่มา : http://www.nabaanwannagum.com/detail_hilight.php?hilightid=4

โครงการ “ถนนสู่ดวงดาว สู่วิชาชีพนักเขียน”
‘ณ บ้านวรรณกรรม’ สืบทอดกระแสธารวรรณกรรมสู่คนรุ่นใหม่


ประกวดนวนิยาย


“ทมยันตี อะวอร์ด ครั้งที่ 2”

ชิงรางวัลเกียรติยศมูลค่ากว่า 360,000 บาท
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ประวัติ/ความเป็นมา
สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม สำนักพิมพ์ผู้ผลิตนวนิยายชั้นนำ ได้รับความไว้วางใจจากนักเขียนระดับตำนานหลายท่าน อาทิ ทมยันตี, โรสลาเรน, ลักษณวดี, กนกเรขา, พนมเทียน, วิศวนาถ, ภูเตศวร, ลพบุรี, ก.สุรางคนางค์, ศรีฟ้า, ศรีทอง ลดาวัลย์, ช่อลัดา, อาจินต์ ปัญจพรรค์, ขุนทอง อสุนี ณ อยุธยา ฯลฯ ให้ดูแลบทประพันธ์และเผยแพร่สู่สายตาผู้อ่าน
นวนิยายของ ณ บ้านวรรณกรรมมากกว่าร้อยเรื่อง ได้รับการต้อนรับจากนักอ่านทุกเพศทุกวัยอย่างอบอุ่น หลายเรื่องถูกนำไปผลิตเป็นละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และละครเวที เช่น ทวิภพ คู่กรรม อย่าลืมฉัน สิ้นสวาท รัตติกาลยอดรัก ละอองดาว สกาวเดือน กัลปังหา แก๊งตี๋ตระกูลซ่ง หงส์เหนือมังกร ฯลฯ
นอกจากจะนำเสนอผลงานคุณภาพของนักเขียนที่มีชื่อเสียงแล้ว บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้นักเขียนหน้าใหม่ได้ก้าวเข้าสู่แวดวงวรรณกรรมของเมืองไทยอย่างสง่างาม โดยการจัดโครงการ “ถนนสู่ดวงดาว” เมื่อปี 2547 ซึ่งได้สร้างนักเขียนหน้าใหม่ขึ้นมาประดับบรรณพิภพหลายต่อหลายคน จนส่งผลให้เกิด “โครงการถนนสู่ดวงดาว สู่วิชาชีพนักเขียน ชิงรางวัลเกียรติยศ ‘ปี 2548” ในเวลาต่อมา เพื่อสานฝันของผู้รักงานเขียนแต่ไม่มีโอกาสหรือสนามเผยแพร่ผลงานให้เป็นจริง วงการหนังสือไทยจึงได้รู้จักและต้อนรับนักเขียนอาชีพรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเป็นที่น่าจับตามองกว่า 20 นามปากกา และในปี 2551 นี้ โครงการ ‘ทมยันตี อะวอร์ด’ ครั้งที่ 2 ก็พร้อมที่จะต้อนรับดาวจรัสแสงดวงใหม่ มาประดับวงการวรรณกรรมไทย

การพิจารณาตัดสินผลงาน
1. คัดเลือกผลงานเข้ารอบ 10 คน โดยกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม
2. คัดเลือกผลงานเข้ารอบ 3 คน โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณะบรรณาธิการ ในเครือ ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป
3. คัดเลือกผลงาน ‘ทมยันตี อะวอร์ด’ โดย ‘ทมยันตี’ นายรักชนก นามทอน บรรณาธิการ สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม
4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
5. ในกรณีที่ไม่มีผลงานใดถึงเกณฑ์มาตรฐาน ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามอบรางวัล

รายชื่อคณะกรรมการ
ผู้ดำเนินการคัดเลือกผลงานในรอบ 3 คนสุดท้าย ได้แก่
1. รศ.ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ นักเขียนและอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. คุณประพนธ์ วิพัฒนพร นักเขียน เจ้าของนามปากกา ‘วิศวนาถ’
3. คุณพนิดา ชอบวณิชชา บรรณาธิการอำนวยการนิตยสาร ขวัญเรือน
4. คุณนิรันศักดิ์ บุญจันทร์ คอลัมนิสต์ และบรรณาธิการ ‘จุดประกายวรรณกรรม’ หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
5. คุณรังสรรค์ อักษร บรรณาธิการ สำนักพิมพ์ยาหยี-ยาใจ


กำหนดการการประกวด

  เปิดรับผลงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  ปิดรับผลงาน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2551
  ประกาศผลงานนวนิยายรางวัลนักเขียน โครงการถนนสู่ดวงดาว จำนวน 10 ท่าน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ทางเวบไซต์ http://www.nabaanwannagum.com
  คณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัล ทมยันตี อะวอร์ด ครั้งที่ 2 พิจารณา 10 ผลงานนวนิยายของนักเขียน "โครงการถนนสู่ดวงดาว" เพื่อคัดเลือกและประกศผลนวนิยายรางวัลเกียรติยศ "ทมยันตีอะวอร์ด" ในเดือนมีนาคม 2552

มูลค่ารางวัล

  รางวัลชนะเลิศ ‘ทมยันตี อะวอร์ด’ จำนวน 1 รางวัล
  - เงินสด 100,000 บาท
  - ถ้วยรางวัลเกียรติยศ ถนนสู่ดวงดาว (Trophy)
  - เข็มกลัดติดเสื้อ ปากไก่ทองคำ ประดับอะมีทีสสีม่วง
  - ใบประกาศเกียรติคุณ
  รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล
  - เงินสด 30,000 บาท
  - เข็มกลัดติดเสื้อ ปากไก่เงิน ประดับอะมีทีสสีม่วง
  - ใบประกาศเกียรติคุณ

นักเขียนทุกท่านที่เข้ารอบ 10 คน จะได้รับรางวัลนักเขียน ‘ถนนสู่ดวงดาว’ จำนวน 10 รางวัล
- เงินสด 20,000 บาท
- ใบประกาศเกียรติคุณ

*นักเขียนที่เข้ารอบสุดท้ายทั้ง 10 ท่าน จะได้เซ็นสัญญาลิขสิทธิ์และตีพิมพ์ผลงานกับสำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรมและสำนักพิมพ์ในเครืออย่างต่อเนื่อง


กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน
1. ไม่จำกัดเพศ อายุ และการศึกษา
2. เป็นผู้มีความสนใจ และมีความสามารถด้านการเขียนนิยาย
3. ไม่เคยมีผลงานรวมเล่มประเภทนวนิยายมาก่อน ณ วันที่ไปรษณีย์ประทับตราต้นฉบับที่ส่งเข้าประกวด
4. เป็นผู้ที่มุ่งมั่นอย่างแท้จริงในการเป็นนักเขียนมืออาชีพ พร้อมที่จะฝึกฝนและเรียนรู้งานเขียนแบบมืออาชีพ

ลักษณะของงานเขียนที่ส่งเข้าประกวด
1. ต้องเป็นงานเขียนประเภท นวนิยาย เท่านั้น จะเป็นนวนิยายแนวใดก็ได้ ไม่จำกัด
2. ต้องเป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียนหรือดัดแปลงจากเรื่องอื่นใด หากมีการลอกเลียนหรือดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดและต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย
3. ผลงานจะต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 200 หน้า แต่ไม่เกิน 300 หน้า กระดาษ A4 (ตั้งค่าหน้ากระดาษตามค่าเริ่มต้นของโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด) ต้นฉบับต้องเป็นภาษาไทยและเป็นตัวพิมพ์ โดยใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์
4. มีเนื้อหาไม่ผิดกฎหมายและไม่บ่อนทำลายวัฒนธรรมของประเทศชาติอย่างร้ายแรง
5. ผลงานที่ส่งต้องไม่เคยตีพิมพ์ ส่งประกวดนวนิยาย หรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ มาก่อน

การส่งต้นฉบับ
1. ผู้เขียนมีสิทธิ์ส่งผลงานได้เพียง 1 เรื่อง เท่านั้น และแจ้งนามปากกาที่ต้องการใช้ในกรณีที่ได้รับการตีพิมพ์รวมเล่ม
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องประกอบด้วยเรื่องย่อ (1-2 หน้า) และต้นฉบับ 1 ชุด พร้อม CD บันทึกไฟล์งาน
3. ผู้ส่งผลงานต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลจริง ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
4. ผู้เขียนต้องทำสำเนาต้นฉบับเก็บไว้ที่ตัวเอง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่ส่งต้นฉบับคืนให้กับผู้ส่งผลงานเข้าประกวดในทุกกรณี
5. ส่งผลงานได้ที่... สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม เลขที่ 40/407 หมู่บ้านรินรดา ถ.นวลจันทร์ 24 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (วงเล็บ “ทมยันตี อะวอร์ด ครั้งที่ 2”)

สอบถามรายละเอียด

ผู้ประสานงานโครงการ
โทรศัพท์ : 02-946-2425
โทรสาร : 02-519-2982คำถามที่พบบ่อย

Q: นวนิยายที่เคยเอาลงในอินเทอร์เน็ตมาก่อน จะสามารถส่งได้ไหม?

A: หากไม่เคยรวมเล่มหรือตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์ใด ถือว่าไม่ผิดกติกาQ: ได้ส่งนวนิยายไปรอพิจารณาที่สำนักพิมพ์หรือการประกวดอื่นอยู่ จะส่งผลงานได้หรือไม่?

A: หากก่อนวันที่ประทับตราส่งไปรษณีย์ หรือวันที่ยื่นส่งผลงานที่บริษัท ยังไม่มีผลงานรวมเล่มนวนิยาย ถือว่าไม่ผิดกติกา แต่ผลงานที่จะส่งมาเข้าประกวดในโครงการฯ ต้องไม่ใช่เรื่องเดียวกับที่รอพิจารณาอยู่ที่อื่นQ: มีผลงานเคยส่งประกวดหรือพิจารณาที่สำนักพิมพ์อื่นแต่ไม่ผ่าน สามารถนำมาแก้ไขส่งใหม่ได้หรือไม่?

A: หากผลงานที่ส่งประกวดไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน ไม่ถือว่าผิดกติกา

อัพบลอคตอกย้ำตัวเองด้วยความที่มีคนถามเรื่องงานสัปดาห์หนังสือ อยากไป ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ!

แต่... ไม่มีตั๋วเครื่องบิน~ (จริง ๆ มีตั๋วขากลับนะ เลื่อนวันได้ แต่กลับไปแล้วจะมาใหม่ยังไงล่ะ =_________=

แต่... โรงเรียนยังไม่ปิด~ เปิดมาไม่ถึงสองเดือนเลย

แต่... หนังสือเต็มบ้านโฮสต์~ กองอยู่หน้าคอมสิบกว่าเล่ม =_______=" ซื้อมาอ่านไม่หมด 55+ เห็นภาษาอังกฤษก็หลับแล้ว

ด้วยประการฉะนี้ จึงไม่ได้ไปสัปดาห์หนังสือ~~~~~~~~

แต่ถึงไปก็เหมือนผลาญตังค์เล่น เพราะซื้อมาอ่านไม่หมด (ฮา~)

อ่าน Ishmael จบแล้ว!! เป็นนิยายที่เค้าให้อ่านในคลาส English ครับ ค่อนข้างเป็นหนังสือเก่าสักหน่อย ไม่รู้มีแปลไทยมั้ย แต่เนื้อหาข้างในบอกได้เลยว่า...สุดยอดดดดดดด!!!!

คนเขียนไอเดียดีมากมายครับ ขนาดเขียนไว้เป็นสิบสิบปีแล้วก็ยังไม่รู้สึกว่าเป็นหนังสือเก่า~~~~ อ่านแล้วเริ่มไม่ชอบมนุษย์ขึ้นมาเลยล่ะ 55+ (แต่ไอเดียเรื่องพระเจ้าสร้างโลกนี่ผมไม่ค่อยสน ก็ศาสนาพุทธไม่มีพระเจ้านี่นะ...)

คลาสภาษาอังกฤษที่นี่จะแตกต่างกับวิชาภาษาอังกฤษในประเทศไทยมาก ๆ (ก็เด็กฝรั่งเค้าไม่ต้องเรียนแต่ Grammar แล้ว~ เหมือนเราที่เรียนภาษาไทยก็มีหนังสืออ่านนอกเวลาให้อ่านด้วยใช่ไหมล่ะ~) ที่โรงเรียนผมเค้าจะให้อ่านหนังสือวันละประมาณ 10-30 หน้า แล้วมา Discuss กันในคลาส ซึ่งฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่ดี ฮา~ เนียนตามเค้าไปเรื่อย ๆ เราแค่จับ Main idea ในหนังสือให้ได้ก็พอ

กลับมาพูดถึงเรื่องงานหนังสือบ้าง ถึงจะไม่ได้ไปสัปดาห์หนังสือแต่ก็ไปงาน Book Sale ที่ห้องสมุดมา *o*/ มีหนังสือให้เลือกเยอะแยะมากมาย ส่วนใหญ่เป็นนิยาย ซึ่งนิยายภาษาอังกฤษผมขี้เกียจอ่านสุด ๆ อยู่แล้ว เลยไปดูหมวดอื่นแทน หนังสือบางส่วนเป็นหนังสือจากห้องสมุด บางส่วนไม่ใช่นะครับ

วันแรกหนังสือปกอ่อนราคา .50 cents ส่วนปกแข็งก็ $1 หนังสือที่ได้มาคือ:

 • Magic Tricks & Card Tricks (ทริคไพ่กับมายากล เอามาอ่านเล่น ๆ)
 • Writer Source 2000 (อันนี้รู้ ๆ กันอยู่ เกี่ยวกับการเขียนต่าง ๆ)
 • Bruce Lee's Fighting Method: Self-Defence Techniques (เอามาอ่านเล่นเช่นกัน เห็นมันแปลกดี)
 • Bottom Line Year Book 2000 (เป็นหนังสือรวม How to เรื่องต่าง ๆ ครับ หนามาก แค่ $1 ถูกดี~)
 • Guinness Book of Skiing (หนังสือเกี่ยวกับการเล่นสกี ไม่เคยเล่นนิ = =" แต่บ้านติดลานสกี กร๊าก~)

ราคารวม $3.50 ครับ ประมาณร้อยบาทนิด ๆ ถูกมากมาย~ เลยดูในหนังสือพิมพ์ JH ว่าวันไหนมีอีกบ้าง แล้วก็เห็นว่าวันอาทิตย์เป็นวันสุดท้าย เปิดแค่บ่ายหนึ่ง - บ่ายสาม แต่ราคาหนังสือเหลือ 12 เล่ม $1 *o*/

มีหรือที่ผมจะพลาด หุหุ~!  วันอาทิตย์ขนาดการบ้านจะเสร็จแหล่ไม่เสร็จแหล่ก็ยังดอดไป เหอ ๆ รวมเวลาไป-กลับและเลือกหนังสือก็ราวหนึ่งชั่วโมงนิด ๆ พอดี ได้หนังสือมา 12 เล่มพอดีครับ เสียตังค์ไปแค่ $1 เดียว~ คุ้มมาก ๆ! (ปกอ่อนปกแข็งราคาเท่ากันแล้วด้วย~*)

เนื่องจากกลัวแบกไม่ไหว เลยไม่ได้เอาหนังสือหนา ๆ มาเยอะ แบกเป้ไปเพราะตั้งใจไปขนหนังสือโดยเฉพาะเลยนะ! แล้วหนังสือที่ได้มาก็คือ...

 • The Art of the Renaissance (หนังสือรวมเกี่ยวกับเรื่องศิลปะ พร้อมรูปสี สุดยอด *o* ได้หนังสือซีรี่ส์นี้มาสี่เล่ม แบบว่ามีกี่เล่มหยิบมาหมด เหอ ๆ~* แต่หนังสือเค้าดีจริง ๆ นะ! เอามานั่งดูภาพเรื่อย ๆ ก็เพลินดี)
 • The Art of the ANCIENT NEAR EAST
 • Art of the ROMANTIC ERA
 • Art of China Korea and Japan
 • Smart Tennis (ถึงจะไม่มีใครเล่นเทนนิสด้วย =_____=" เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วนิ แต่ก็อยากอ่าน กร๊าก~ มันเกียวกับพวกการฝึกวิธีคิดอะไรพวกนี้น่ะนะ)
 • We dare you to solve this! (หนังสือรวมคำถามกวน ๆ และคำถามที่ต้องใช้สมองต่าง ๆ)
 • Writing Great Research Papers (เกี่ยวกับการเขียนพวก Thesis ไรงี้~)
 • Art of Leadership (ไม่เกี่ยวกับหนังสืออาร์ทข้างบนนะ อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ สงสัยตอนไป Backpacking Trip มี LOD เลยอยากอ่าน)
 • Juggling for the complete Klutz (เกี่ยวกับเรื่องของตัวตลก มีสอนวิธีโยนรับของหลาย ๆ อย่างพร้อมกันด้วย ฮา)
 • Pass Key to the TOEFL (เกี่ยวกับ TOEFL มี CD ข้อสอบเก่าแถมด้วย! แต่เหลือแผ่นเดียว กร๊าก ที่จริงต้องมีสองแผ่น =______=" ซื้อมาให้พี่สาว ถ้าค่าส่งไม่แพงนะ เหอๆ)
 • Scholastics A+ Guide to Grammar(หนังสือเกี่ยวกับการใช้แกรมม่า ซื้อมาให้พี่สาวเช่นกัน)

โอ้ เราช่างเป็นน้องที่ดีจริง ๆ ซื้อหนังสือ 12 เล่มให้พี่สาว 2 เล่มแน่ะ =w="

และทั้งหมดที่ร่ายมาหนึ่งโหลนี้ $1 เดียวครับ *o*/ (ราว 33-35 บาท โฮกกกกกกกก)

บ่นเรื่องหนังสือจบเรียบร้อย คราวหน้าจะบ่นเรื่องไรต่อยังไม่ได้คิด รออ่านเอาน้อ~!

อ้อ! พรุ่งนี้เด็กฝรั่งตั้งกะเกรด 9-11 เค้าสอบ PSAT กัน เราไม่ต้องสอบ หุหุ คาบเช้าว่างเลย นั่งเคลียร์งานได้สบาย ๆ

ป.ล. ซื้อนิยาย High School Musical 2 มาให้พี่สาวแล้วเช่นกัน *o*/ ถ้าอยากได้ซีดีคอนเสิร์ตส่งเงินมานะ มันแผ่นละ 18 เหรียญ (ไม่รวม Vat) ฮา~)

ไปก่อนดีกว่า จะมาอัพใหม่เร็ว ๆ นี้ครับ! (คงไม่เกินสองสามวันหรอกน่า =______=) 

Tags

ผมกินมาม่ามาจากญี่ปุ่น - -* (Woratana) View my profile

Recommend